F5000论文遴选方法与过程解析
潘云涛,马峥,苏成,张玉华,郭玉,袁军鹏,郭红,俞征鹿,翟丽华,徐波,贾佳,高继平,王海燕,田瑞强
Analysis on the selection method of F5000 from ISTIC
PAN Yuntao,MA Zheng,SU Cheng,ZHANG Yuhua,GUO Yu,YUAN Junpeng,GUO hong,YU Zhenglu,ZHAI Lihua,XU Bo,JIA Jia,GAO Jiping,WANG Haiyan,TIAN Ruiqiang
中国科技期刊研究 . 2016, (8): 811 -817 .  DOI: 10.11946/cjstp.201605310465